Anti-tyveri kontrol

Automatiseret stikprøvekontrol med tilfældig udvælgelse

Mange butikker og webshops har oplevet problemet med langfingrede lagerarbejdere, der har svært ved at  modstå fristelsen for at tage en lille "vareprøve" med hjem, hvilket fører til fejl i lagerbeholdningen og i sidste ende tabt omsætning.

Som et alternativ til videoovervågning – som kan virke mistillidsvækkende og "big brother"-agtigt og som samtidig er enormt tidkrævende at gennemse, når først et tyveri har fundet sted – er ATKI's løsning med automatiseret stikprøvekontol med tilfældig udvælgelse en god præventiv løsning, der typisk stopper tyveriet allerede inden det forekommer og dermed sparer en masse tid og ressourcer. Udvælgelsen styres af en randomiseret algoritme, så ingen kan klandre systemet for at være forudindtaget i forhold til køn, alder, hudfarve, nationalitet osv. 

Når medarbejderne forlader lageret ved fyraften mødes de af et signalanlæg som vist på billedet (eller tilsvarende visuel indikator). Grøn lampe betyder fri passage. Lyser lampen derimod rød betyder det, at den pågældende medarbejder er blevet tilfældigt udvalgt af systemet til visitering. Systemet kan indstilles med forskellige tolerancer for hvor ofte en stikprøvekontrol skal finde sted, så det passer til ens temperament og ressourcer.

Case: Stor dansk webshop

"Lange fingre" på lageret

ATKI har installeret system til automatiseret stikprøvekontrol med tilfældig udvælgelse hos en af Danmarks mest succesfulde online-butikker. 

I forretningens 6.000 m² store domicil var der et tilbagevendende problem med lagerarbejdere, der stjal fra lageret, og ledelsen var derfor interesseret i at  komme problemet til livs på den mindst invasive måde, hvor de ikke kunne blive klandret for at mistænkeliggøre bestemte medarbejdere på baggrund af fordomme eller anden forudintagethed.

Løsningen var at lade stikprøvekontrollen bero på en udifferentierende maskinalgoritme. Over udgangen til lageret installerede ATKI en persontæller, der detekterer den udgående persontrafik. Ved siden af udgangen placeres et mini-signal, der visuelt indikerer, når en tilfældig person er blevet udvalgt til visitering. 

Systemet har vist sig særdeles effektivt, ikke mindst som præventiv løsning. Alle i virksomheden er indforståede med systemets eksistens og procedurerne omkring det. Og vigtigst af alt: Systemet er fair.

Lad ikke de få bringe mistillid til alle

Detektion og data

På billedet til venstre ses synsfeltet fra persontælleren over udgangen. ATKI's tekniker har her defineret tælle- og eksklusionszoner via systemets software, så det tæller med mindst mulig fejlmargin. De lilla streger angiver bevægelsesbaner fra detekterede personer. 

Kunden har også mulighed for at tilgå live-tællingen via dashboard og generere periodiske rapporter over tælledata for et indblik i fremmøde og mødetider blandt medarbejderstaben, vel og mærke uden at de enkelte medarbejdere kan identificeres via billede.
Michael Holm
Michael har stor erfaring med personregistrering og kundetælling. Han kender markedet og de nyeste teknologier.

KONSULENT

Personregistrering
+45 31 45 57 65

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram