Etablering af 6 lyskryds ved Århus Havn

Vi har netop taget hul på etableringen af 6 helt nye OCIT lyskryds på Østhavnsvej i Århus havn. Det er meningen, at den nye vej på sigt skal lede 1,3 mio. biler væk fra Aarhus midtby, når de skal til og fra havnen.
Etableringen er en del af et større havneprojekt som Århus havn netop er startet op på. Et projekt som vi er stolte af, at være en del af.

Der er naturligvis tale om et fuldt OCIT anlæg med trafikstyring. En grøn bølge skal lede bilerne igennem de 6 kryds, så gnidningsfrit som muligt og til mindst mulig gene for bilisterne. Det kræver, at de overholder hastighedsgrænsen, der er koblet til den grønne bølge. Anlægget er nemt at vedligeholde og driftsikkert på grund af kabel forbindelsen, der er udført i stjernelayout. Valget af 42V signalhoveder giver en økonomisk fordel under drift og sikrer, at ingen kan komme til skade ved masterne under tilsyn eller ved uheld.

De færdige anlæg tilkobles kommunens eget overvågningssystem, da ATKI's løsning er åben overfor andre systemer, og dermed passer ind kommunens allerede eksisterende overvågning.

Det samlede projektet forventes at stå færdigt til efteråret.
Læs mere om vores løsninger til signalanlæg her.

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram