Søg på produkter, løsninger, mm.

Smart Pedestrian System i Kalundborg


 

Øget fokus på trafiksikkerhed med LED markeringer.

ATKI har stor erfaring med trafiksikkerhed, og her har vi sammen med Kalundborg kommune og en lokal vognmandsforretning, øget sikkerheden for de bløde trafikanter på en af byens belastede veje.

Formålet med løsningen er, at gøre bilister mere opmærksomme på de krydsende fodgængere forude. Vejen er med sin trafikmængde på ca. 10.000 biler i døgnet, en af byens mest befærdede veje og byens bløde trafikanter skal kunne føle sig trygge.

 

 


Hvad er et Smart Pedestrian System?

Et Smart Pedestrian System er udført med LED-lysmarkeringer, der er nedsat i asfalten langs fodgængerfeltets striber hen over vejen. Derudover er der ved fodgængerfeltet opsat en bevægelsessensor, der ved registrering af bevægelse automatisk får LED markeringerne til at blinke. Systemet giver derved blisterne en varsling om krydende trafikanter.

LED lysmarkeringen slukker automatisk igen (med passende timeout) ved detekteret inaktivitet i detektionsområderne. Der kan vælges fast lys eller blinkende lys ved aktivering.


Hvorfor valgte Kalundborg denne løsning?

Denne installation, er en del af en større trafikforanstaltning, som Kalundborg kommune har igangsat i samarbejde med et privat vognmandsfirma. Vejen er tungt belastet af hverdagstrafikken og derfor vises der sammenhold i det lokale samfund, om at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

"Vores vognmandsforretning kører hvert år millioner af kilometer på vejene, og vi føler et stort ansvar for trafiksikkerheden. Derfor støtter vi gerne projekter og nye initiativer, der kan være med til at øge trafiksikkerheden,” sagde direktør i vognmandsforretningen Klaus W. Rasmussen.

Sammen med et nyt helleanlæg, et nyt torontoanlæg - er en Smart Pedestrian løsning en fornuftig måde at øge fokus på krydsende bløde trafikanter.

 

Smart Pedestrian ATKI.dk.png (892 KB)

 

 

 

Læs mere om løsningen her