Nyhed

Nyvalg til bestyrelsen i ATKI A/S

 

Nyvalg til bestyrelsen i ATKI A/S


Ingeniør Per Seidelin (61 år), tidligere ejer/medejer og direktør for ÅF-Hansen & Henneberg A/S, er i dag indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen i ATKI A/S.

Per fratrådte sit job som adm. direktør i ÅF-Hansen og Henneberg A/S i foråret 2017 og arbejder i dag som selvstændig konsulent med speciale i ledelse af infrastrukturprojekter.

I ATKI vil vi særligt få glæde af Pers betydelige fag- og brancheviden samt hans store erfaring fra såvel iværksættervirksomhed som fra en større internationalt drevet og ejet virksomhed. 

Vi byder Per velkommen i bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde.

Ved samme lejlighed udtræder Jes Søe af bestyrelsen for ATKI A/S. Benny Nissen og den øvrige ejerkreds takker Jes for samarbejdet i bestyrelsen og hans store bidrag til ATKI’s udvikling og transformation i de seneste 3 år.