Søg på produkter, løsninger, mm.

Nyhedsbrev: Parkeringssituationer og forskellige løsninger


Forskellige parkeringssituationer kan kræve vidt forskellige løsninger

 

Der er mange forhold, der har en afgørende betydning for hvilken teknologi der er den mest optimale til at løse en given parkeringsudfordring.  
Derfor eksisterer der også vidt forskellige systemer til at guide bilister rundt i trafikken og på parkeringsarealer.

Herunder har vi valgt at sætte fokus på 4 områder, da behovet kan variere efter ønsker og fysiske forhold.
 


Indendørsparkering – P-henvisning

Der er forskellige systemer som er udviklet til indendørs P-henvisning. Billedet viser en løsning, hvor ét detektormodul og én lampe dækker 4 stk.

P-båse, og dermed reducerer installationsomkostningerne betydeligt. Løsning med lamper over hver P-bås er selvfølgelig også en mulighed.

 


Udendørs parkering


For udendørs P-arealer findes trådløse sensorer der kan nedstøbes i ’båsen’ og give realtids belægningsstatus.

Informationen kan eksempelvis indgå i et P-henvisnings-system med Informationstavler eller bruges til automatisk advisering til P-vagter.

Mulighederne er mange og den trådløse teknologi gør installationen nem.

 


Adgangskontrol


Adgangskontrol til P-arealer kan styres og reguleres på mange måder. Adgang kan styres via alt lige fra betaling på stedet

(kort, mobilepay, udstedt billet osv.) til onlinebetaling og verificering via eks. vis nummerpladeaflæsning eller

trådløse kortlæsere (RFID), der foreksempel er i stand til at verificere tags i forruden på ens bil, på mere end 5 meters afstand.
 

 


P-henvisning

Uanset om behovet skal dække inden- eller udendørs arealer, bymidte eller rastepladser, så er der flere muligheder at benytte.

Her på billedet ses antallet af ledige P-pladser for lastbilparkering, så chaufføren kan overholde sine køre-/hviletider og minimere 'forgæves' kørsel til fuldt belagte P-områder.
 

 


Kunne du tænke dig at høre mere om vores parkeringsløsninger?
Så kan du få en introduktion allerede nu. Book os til et uformelt møde
- Vi kommer gerne forbi.

Kontakt Thomas på +45 5178 8040


Team ATKI ønsker dig en fantastisk dag!

De bedste hilsener,
Thomas+45 5178 8040
thomas@atki.dk