Søg på produkter, løsninger, mm.

Opnå mange informationer med en videotælling
Med en videotælling får du et meget klart billede af trafikkens aktuelle situation.

Du får tilsendt en udspecificeret oversigt over flowet i trafikken, hvor du ligeledes kan se klassifikationen.

Men der er mere viden at hente, som;

- specielle trafikanter som traktorer, ladcykler m.fl.
- kø og afviklingstid
- benyttelse af et specifikt sted fx. indkørsel
- antal u-vendinger

Data kan leveres helt ned i 1 min. interval, men også i 5 min. 15 min. eller 60 minutters interval.
Få talt fra 3 timer til 5 dage. 

Videokvaliteten muliggør ikke persongenkendelse eller nummerpladeregistrering, så der er ikke nogen personfølsomme data involveret.
 

Videotællinger kan benyttes i kryds og i rundkørsler, men kan også anvendes til snittællinger - hvor belysning af aktuelle trafiksituationer også kan kræve nærmere undersøgelse. 


Har vi vækket din nysgerrighed eller sidder du med en konkret problematik, hvor en videotælling kan være løsningen, så kontakt os. 

Find din faste ATKI konsulent her på hjemmesiden