Søg på produkter, løsninger, mm.

Dynamiske klaptavler ved vejarbejde


Dynamiske klaptavler er en forholdsvis simpel mekanisk konstruktion med elektronik og stepmotorer der muliggør 2 forskellige visninger til bilisterne. De kontrolleres
fra en mobil app eller hjemmeside, hvor man på et kort kan se placering og nuværende visning. Udseende for bilisten er ikke til at skille fra de klassiske metaltavler, hvorfra der er en stor genkendelse og vægten er under 25 kg hvorfor de kan bæres på plads. Klaptavlerne lever naturligvis også op til deres krav om refleksion, skrifttype m.m.

Systemet kan på det interne batteri fungere op til 12 dage med 2 daglige skrift af visning og det er muligt at køre på solceller. Vi forestiller os at systemet skal udlejes idriftsættes af en anden end kontrakholder på vejarbejdet. Man bestiller altså systemet for en bestemt periode.
Efterspurgt af Vejdirektoratet

ATKI A/S har udviklet systemet på foranledning af Vejdirektoratet til fleksibel skiltning i forbindelse med renholdelse og vedligeholdelse på vejnettet. Vejdirektoratet så behov for et sådan system, idet det er farligt at regulere hastighedsbegrænsningen med almindelige faste metaltavler på motorveje. Vejreglerne i sidste udgave foreskriver, at man på visse steder skal skilte op og ned i hastighed afhængigt af om der arbejdes på stedet eller ikke.

Ligeledes skal der, når køretøjer bevæger sig ud i trafikken fra nogle arbjedssteder, skiltes med lavere hastighed.

Da man på motorveje skal passere en aktiv motorvej for at opretholde ens skiltning i begge sider med faste metaltavler, skabes der en farlig situation for de medarbejdere, der skal foretage ændring i skiltning. En anden mulighed er at køre med TMA i begge vognbaner for at ændre skitning. Dette tager tid, koster penge og begge muligheder tager typisk af den effektive arbejdstid før spærretiden.

Samarbejdspartner søges

I øjeblikket arbejdes der med at nedbringe reaktionstiden for skift af visning, da den nuværende forsinkelse på ca. 2 minutter ikke er acceptabel for brugerne.
ATKI ønsker at høre fra kontraktholdere om behovet for et sådan system i forskellige situationer. Ligeledes ønsker vi at finde en samarbejdspartner, hvor vi sammen kan udvikle og produktmodne systemet.