Søg på produkter, løsninger, mm.

Forholdsregler pga. corona


Vi følger regeringens anbefalinger - det er vores pligt.

Vi tilstræber dog, at holde forretningen kørende med mindst mulig gene for vores kunder og forretningsforbindelser. Vi holder ikke lukket.

Medarbejdere vil som udgangspunkt fortsat være til rådighed via telefon og e-mail, selvom de i nogen grad arbejder hjemmefra. Fysiske møder vil blive begrænset mest muligt.

Drift og vedligeholdelsesaftaler samt reparations- og installationsarbejde gennemføres planmæssigt, hvor det kan ske uden væsentlig smitterisiko for vores medarbejdere eller andre - selvfølgelig ifølge aftale med den enkelte kunde.

Planlagte kunde- og entreprisemøder mv. vil så vidt muligt blive omlagt til elektroniske møder - eller udsat baseret på konkrete aftaler herom.

Vi følger naturligvis udviklingen tæt og vil vende tilbage med ny information, såfremt evt. ændrede anbefalinger giver anledning hertil.

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os som du plejer. 

Lad os stå sammen og passe på hinanden!