Om ATKI

CSR – Vi støtter

Hos ATKI støtter vi meget gerne de projekter, der gør en forskel. En forskel for mennesker i Danmark eller langt fra os.


Samfundsansvar – vi investerer i mennesker
At vi som virksomhed har et ansvar for de næste kandidater, der skal ud på arbejdsmarkedet tager vi seriøst. Vi vil meget gerne bidrage til de studerendes færdiggørelse af studierne og har derfor stort set altid en praktikant i huset. Det er ikke usædvanligt at flere af vores praktikanter er blevet fastansat efterfølgende.
Vi bidrager ligeledes også gerne folk i afklarende forløb fx. revalideringsforløb.


Vi støtter
Vi støtter hvert år flere velgørende formål. Det gør vi fordi vi som virksomhed bærer et ansvar for at hjælpe, der hvor vi kan. Vi støtter lokalt og vi støtter ud over landets grænser.


Miljøansvar
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi, hvilket giver en stor milljø fordel.
Vi ender hvert år op med mange batterier, stål og anden materiale, der skal til affald. Dette håndterer vi efter lovgivningen og deponerer på genbrugsstationen.
I dagligdagen har vi på kontorgangene også fokus på at skåne miljøet - det kan være i form af at begrænse antallet af kopier eller affaldssortering. Det er en selvfølge at alle medarbejdere bakker op om at skåne miljøet.

        

BANKOPLYSNINGER

Sydbank
Reg / konto nr. 6822 1044099
IBAN-nr.: DK2368220001044099
SWIFT-kode: SYBKDK22

CVR-NUMMER

27927882

DIREKTION

Claus Mejlby - Adm. direktør
Benny Nissen - Ejer

BESTYRELSE

Formand Peter Hecht-Hansen
Medlem Benny Nissen
Medlem Torben Strandsbjerg Brendstrup
Medlem Thomas Østergaard Jørgensen

NÅR ALTING TÆLLER

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram