TOPO-

TOPOTOPO er en af markedets nyeste tællemetoder.
 

TOPO'en registrerer trafik i 2 vognbaner og klassificerer køretøjstyperne efter VD11.
Teknologien er en kombination af en radar, der måler hastighed og længde på køretøjet, samt en akustisk måling af de aksler, der passerer. Med de informationer kan TOPO'en klassificere trafikken.

Udstyret kan leveres som en boks, der monteres permanent eller midligertidigt på en mast. Eller i en tro kopi af en dansk kantpæl og mulighed for at indbygge den i en mast evt. solcellemast.

Med en håndholdt trådløs bluetooth enhed kan TOPO Boksen kontrolleres ved opsætning. Stedkode og stedets hastighed finder TOPO'en selv ved placering. Dette sker via fartviser.dk.

Data sendes direkte til K/IMastra via Fartviser.dk.


Boksen kan placeres diskret, så bilisterne ændrer deres kørsel mindst muligt.