Søg på produkter, løsninger, mm.

Vores værdier


 

ATKI skal være et godt sted at være, både som kunde og som medarbejder.

Vi vil gerne bevare den gode ånd i firmaet, som er baseret på et godt kollegialt sammenhold med respekt for hinanden og hinandens arbejdsopgaver. Vi arbjeder alle med frihed under ansvar og her må ikke være langt mellem medarbejder og leder.
Det er vigtigt for ledelsen, at man som medarbejder føler sig hørt og set, og at der tales åbent om udfordringer, så man som kunde får det man er blevet lovet, og man som medarbejder går glad på arbejde.

Derfor har vi i fællesskab nedskrevet 5 værdier, som vi alle sammen mener er vigtige for vores arbejdsplads.


Vores værdier:

A N S V A R L I G H E D
R E S P EK T 
A N E R K E N D E L S E
K O M M U N I K A T I O N
T R Y G H E D