Søg på produkter, løsninger, mm.

Smart Pedestrian


Anders Harnæs

Trafikregulering og sikkerhed er Anders' spidskompetence.

Kontakt Anders:+45 93 40 76 90

Hvad er Smart Pedestrian?

Systemet er udviklet med ét formål - mere fokus på trafiksikkerhed for de bløde trafikanter.

Løsningen skaber ekstra opmærksomhed ved fodgængerovergange, hvor man intelligent ønsker, at gøre bilister ekstra opmærksomme på krydsende fodgængere.


Hvis man er interesseret i at øge opmærksomheden ved krydsende fodgængere, er denne løsning præcis, hvad I leder efter.Hvordan virker det?

Mastmonterede bevægelsessensorer detekterer krydsende fodgængere, og systmet aktiverer automatisk LED lysmarkeringer monteret i vognbanerne. De blinkende LED markeringer, viser bilisterne at der er aktivitet ved overgangen.

LED lysmarkeringen slukker automatisk igen (med passende timeout), når der ikke længere er aktivitet i detektionsområderne. Der kan vælges fast lys eller blinkende lys ved aktivering.

Systemet reagerer ikke på langsgående bløde trafikanter, som ikke giver signal om at krydse vejen. På den måde undgås unødig forstyrrelse af trafikken.

 


Hvad består en Smart Pedestrian løsning af?

Løsningen bygges op af 2 termiske bevægelsessensorer og 4-6 LED vejlysmarkeringer i hvide - alternativt gule - LED.
Bevægelsessesorerne monteres på nye eller eksisterende master i 3-4 meters højde. Typisk benyttes fodgængeranlæggets eksisterende belysningsmaster, hvor de termiske kamera har overblik over de ankommende fodgængere fra hver side.

LED lysmarkeringerne monteres i kanten af fodgængerovergangens markering og i hvad der svarer til hver sin vogn bane.

Der kræves fast 230V strømforsyning.

 

 

Smart Pedestrian ATKI.dk.png (892 KB)