Søg på produkter, løsninger, mm.

Smart Pedestrian


Thomas Holm

Thomas har været med til udviklingen af vores Smart Pedestrian løsning

+45 51 78 80 40Hvad er Smart Pedestrian?

Systemet er en ekstra opmærksomhedsskabende foranstaltning ved fodgængerovergange o.l. hvor man intelligent ønsker, at gøre bilister ekstra opmærksomme på krydsende fodgængere.
Mastmonterede bevægelsessensorer detekterer overgående trafik (fodgængere) og aktiverer automatisk LED lysmarkering monteret i vognbanerne, der viser bilister, at der er aktivitet i området.

LED lysmarkeringen slukker automatisk igen (med passende timeout) ved detekteret inaktivitet i detektionsområderne. Der kan vælges fast lys eller blinkende lys ved aktivering.Smart pedestrian Kalundborg.png (626 KB)


Hvad består en Smart Pedestrian løsning af?

Løsningen bygges op af 2 termiske bevægelsessensorer og 4-6 LED vejlysmarkeringer i hvide - alternativt gule - LED.
Bevægelsessesorerne monteres på nye eller eksisterende master i 3-4 meters højde. Typisk benyttes fodgængeranlæggets eksisterende belysningsmaster, hvor de termiske kamera har overblik over de ankommende fodgængere fra hver side.
LED lysmarkeringerne monteres i kanten af fodgængerovergangens markering og i hvad der svarer til hver sin vogn bane.

Der kræves fast 230V strømforsyning.

 

 

Skitse af LED ved Smart Pedestrian løsning.png (4 KB)