Søg på produkter, løsninger, mm.

Nyheder


Ny sælger hos ATKI

I starten af det nye år byder vi Jannick Hvitfeldt velkommen som sælger. Jannick skal dele budskabet om den merværdi en...

22 skolepatruljeblink til Aalborg kommune

Vi har netop idriftsat 22 skolepatruljeblink i Aalborg by. Kommunen har derved øget trafiksikkerheden for byens mange skolebørn.

Indendørs tælling af kunder - Corona

Kan jeg vise mine kunder, hvor mange kunder der er lige nu? Ja, det kan du. Med et coronatællesystem kan du via tablet eller...

Cykelbarometer Herning

Herning kommune har satset på cykeltrafikken og har understøttet dette med 3 cykelbarometre. Der er i dag stor fokus på at få folk...

Personaleparkering ved Ejby Politistation

Ved Ejby politistation har man lavet parkeringshenvisning til de ansatte. Personalehenvisning til en ledig plads, skal give mindre...

Berøringsfrit fodgængertryk i mindre by

Nyt moderne lyskryds i Vildbjerg. Krydset sørger for grønt til tilkørende bilister og cykler, samt berøringsfrit fodgængertryk...

» Se alle nyheder