Hastighedsregulering-C55

Hastighedsregulering - C55

Automatisk hastighedsnedsættende vejtavler giver mening

Der er meget fornuft i at anvende  LED-baserede C55 tavler til regulering af hastighed i by og land.

Til gavn for de bløde trafikanter og bilisterne

- Forøget sikkerhed for specielt de 'bløde' trafikanter såsom skolebørnene

- Mindre frustration for bilisterne -  hastigheden nedsættes kun
når det giver mening, som ved skolernes 'til-fra perioder' hvor
der er flest 'bløde' trafikanter på vejene

- bedre synlighed og opmærksomhed ved 'sorte punkter' o.l.

- Forøget respekt for arbejdet og udstyret ved vejarbejder og lignende pga. 'retfærdig' og fornuftig nedsat hastighed.


ATKI leverer moderne kvalitets C55 tavler, der er gennemtestet i praksis, til effektiv hastighedsnedsættelse i land og by,
ved eks.vis skoler og andre institutioner.


'Standard' eller 'kombi' version

Vi tilbyder C55 tavler i en standard- og en kombineret C55 og fartviser udgave, hvor man smart opnår fordelene ved disse to tavletyper i én og samme enhed.

Kombiversionen har som standard indbygget hastighedsradar, og automatisk skeduleret skift mellem de tre tilstande (Slukket, C55, 'Din Fart' Fartviser)


Vores C55 løsninger har følgende fordele

- CE mærket og EN12966 godkendt
- LED bestykning - Rød og Hvid (RW) 
- Nem opsætning og overvågning via ATKI 'fartviser.dk' portal
- em opsætning af skedulerede tænd-sluk og ferieperioder 
- Kombinationsversion med fartviser funktionalitet
- Mulighed for indbygget radar til hastighedsdatalagring
- Understøttelse af 'Fartviser.dk' og data til 'Mastra'
- Servicevenlig konstruktion- Klimastyring(automatisk)
- UPS (option)
- Logisk tænd/sluk, Ethernet, GPRS, og RS485/RS422 interfaces
 
Vi leverer også kombinationstavler af andre typer,
eks. vis mobile fartvisere med A22 advarselstavler 
 
 
Kontakt ATKI salg for en uformel snak om løsninger med hastighedsregulering via C55 tavler