Søg på produkter, løsninger, mm.

Hastighedsregulering - C55


Anders Harnæs

Salg af trafikregistrering- og regulering samt trafiksikkerhed

+45 93 40 76 90

Automatisk hastighedsnedsættende vejtavler giver mening

Der er meget fornuft i at anvende  LED-baserede C55 tavler til regulering af hastighed i by og land.

 

Til gavn for de bløde trafikanter og bilisterne

- Forøget sikkerhed for specielt de 'bløde' trafikanter såsom skolebørnene

- Mindre frustration for bilisterne -  hastigheden nedsættes kun
når det giver mening, som ved skolernes 'til-fra perioder' hvor
der er flest 'bløde' trafikanter på vejene

- bedre synlighed og opmærksomhed ved 'sorte punkter' o.l.

- Forøget respekt for arbejdet og udstyret ved vejarbejder og lignende pga. 'retfærdig' og fornuftig nedsat hastighed.

ATKI leverer moderne kvalitets C55 tavler, der er gennemtestet i praksis, til effektiv hastighedsnedsættelse i land og by,
ved eks.vis skoler og andre institutioner.


'Standard' eller 'kombi' version

2a48422d-0716-403d-8db4-82fe4151efc0.jpg (132 KB)

Vi tilbyder C55 tavler i en standard- og en kombineret C55 og fartviser udgave, hvor man smart opnår fordelene ved disse to tavletyper i én og samme enhed.

Kombiversionen har som standard indbygget hastighedsradar, og automatisk planlagt skift mellem de tre tilstande (Slukket, C55, 'Din Fart' Fartviser)

 

Vores C55 løsninger har følgende fordele

- CE mærket og EN12966 godkendt
- LED bestykning
- Rød og Hvid (RW) 
- Nem opsætning af trafikstyring og overvågning via ATKI 'fartviser.dk' portal
- Nem opsætning af skedulerede tænd-sluk og ferieperioder 
- Kombinationsversion med fartviser funktionalitet
- Mulighed for indbygget radar til hastighedsdatalagring
- Understøttelse af 'Fartviser.dk' og data til 'Mastra'
- Servicevenlig konstruktion
- Klimastyring (automatisk)
- UPS (option)
- Logisk tænd/sluk, Ethernet, GPRS, og RS485/RS422 interfaces
 
3c8fd7c0-887b-4795-a2bc-d39c736abb81.jpg (157 KB)
Vi leverer også kombinationstavler af andre typer,
eks. vis mobile fartvisere med A22 advarselstavler 
 

Variable hastighedstavle (C55) ved skolen

  • Nedsætter periodisk hastigheden på en strækning vha. tidsstyring
  • Indstilles via. internettet, og kan leverers som stationær eller mobil løsning
 
Kontakt ATKI salg for en uformel snak om løsninger med hastighedsregulering via C55 tavler