Krsel-i-ndspor

Kørsel i nødspor

Kørsel i Nødsporet på Hillerødmotorvejen

ATKI har været hovedentreprenør på Vejdirektoratets forsøg med Kørsel i Nødsporet på

Hillerødmotorvejen der er det første af sin art i Danmark!

Forsøget blev idriftsat 10. Januar 2014.


Når nødsporet er åbent på strækningen, forbedres de ellers trængte trafikale forhold  i morgenmyldretiden markant ved at udnytte

det eksisterende motorvejsareal på en mere effektiv måde.

 ATKI har været ansvarlige for leverancer, installationer og (idriftsættelsen) der i korte træk består af:

 

Fuld kameradækning på hele strækningen - for visuelt overblik og reference til hændelsesdetektionssystemet.  

Komplet hændelses og adviseringssystem - for automatisk feedback af den trafikale status på strækningen

Variable Informationstavler - For guiding af bilisterne til og fra det ekstra spor (nødsporet).  

Reference tællestationer - ATKI FMA stationer 

 

Du kan kontakte Thomas Holm (Salg og Projekter) for mere information om det samlede projekt, eller de enkelte dele og deres anvendelsesmuligheder.

Du kan også læse mere om bl.a. baggrunden for forsøget på Vejdirektoratets egen beskrivelse af projektet