Søg på produkter, løsninger, mm.

Cykeltællinger


Cyklister spiller en stadig større rolle i Danmarks infrastruktur. Sundhed, klima, og økonomi er synlige gevinster ved cyklisme, og der er derfor al mulig grund til at øge trygheden, sikkerheden, komforten og fremkommeligheden for cyklisterne på det danske sti og vejnet. Tryghedsfornemmelsen i forbindelse med at cykle er generelt steget i de fleste større danske byer, og tilfredsheden blandt cyklisterne er høj. Det kan dog stadig blive bedre blandt andet gennem komfort og fremkommelighed. Første skridt er tællinger af hvordan cykelisterne bruge sti og vejnettet.

Eco-Visio Cyklister.png (23 KB)


 ATKI A/S udfører cykeltællinger som periodiske eller permanente målinger. Vi anvender forskellige målemetoder tilpasset det specifikke behov. Målinger kan udføres blandt andet med video, induktive spole, gummislange, radar m.m.