Søg på produkter, løsninger, mm.

Krydsende cyklister


Stadig flere steder skal cyklister krydse veje. Nogle gange har de vigepligt, og andre gange har de ikke! Det kan være svært for bilister og cyklister at finde ud af det. Synlig afmærkning af vigepligt kan udføres med hæveflader, rumleriller, LED-spots og trafiktavler.

Billedet viser en installation med hæveflade, vigepligtstrekanter og led-spot på vejfladen. Inden krydsningen er opsat vigepligtstavle i højrefleks samt rulmeriller på cykelstien.

Et yderligere tiltag kunne være en eller flere VMS tavler i vejsiden, der tændes, når cyklister nærmer sig krydsningen. ATKI A/S kan udføre komplette installationer af cykeltrafiksikkerhed.