P-henvisning

P-henvisning og wayfinding

Vi tilbyder komplette p-henvisningssystemer, både i parkeringshuse og på byens gader (P-vejvisning).

Vi tilbyder LED tavler til integration i allerede eksisterende systemer.
En stor del af trafikken i byens centrum kan være plaget af parkeringssøgende bilister. Med anvendelse af et P-henvisningssystem ved byens større indfaldsveje, reduceres den søgende trafik, da bilister nemt guides til frie parkeringspladser.

Vores parkeringssystem sørger for optimal koordinering mellem registreringssystemet og henvisningstavlerne, således at visningen altid er opdateret med seneste belægningsinformation og optimal henvisning.
Henvisningstavlerne kan selvfølgelig tilkobles trådløstnetværk for minimering af installationsomkostninger.

P-henvisning på kommercielle områder

ATKI har igennem de seneste år specialiseret sig inden for p-henvisning, særligt med fokus på single-space detection, og kan levere  løsninger til såvel parkeringskældere som udendørs parkeringspladser. 

Det er i begge tilfælde  essentielt at vælge den rigtige løsning baseret på trafikflow, oversigtsforhold, krav om nøjagtighed og investeringsomkostninger vs. driftsomkostninger.

Typisk er et indendørs single space-system integreret i et komplet p-henvisnings- eller vejvisningssystem. Detektion foregår fra sensorer i loft eller gulv afhængigt af funktion, antal pladser og andre installationsforhold.

For udendørs områder med godt overblik kan vi detektere tidstro single-space data med vores kamerabaserede AVD (Automatic Video Detection) løsning, der trænes via kunstig intelligens (machine learning). I de tilfælde, hvor bevoksning (træer, buske osv.) obstruerer kameraets udsyn, kan løsningen suppleres – eller helt erstattes – af trådløse magnetsensorer, der nedstøbes i underlaget og med meget høj nøjagtighed registrerer præcis, når et køretøj kommer og forlader pladsen.

Læs mere om vores specifikke p-hevisningsløsninger til både indendørs og udendørs brug under Single Space Detection (SSD).

STEFAN BRENNECKE

Technical Manager - Steen & Strøm
SE BILLEDER
ATKI har leveret og idriftsat vores nye intelligente P-henvisningssystem i Field’s, der er med til at optimere parkeringsoplevelsen for brugerne af de ca. 3.000 p-pladser i vores forskellige p-områder.

Vi er fuldt tilfredse med funktionalitet og kvalitet af hele systemet, samt med ATKI’s arbejde. Lige fra installationsprocessen, der blev udført effektivt, gnidningsfrit og med respekt for vores parkerende gæster, til vores nuværende gode samarbejde om drift og vedligehold af systemet.

Vi kan varmt anbefale ATKI som samarbejdspartner til lignende projekter.

P-vejvisning (wayfinding) i byens gader

SE CASE:

P-VEJVISNING I RIBE

Ribe havde en udfordring med parkerings-søgende trafik i midtbyen. I et forsøg på at komme problemet til livs har ATKI leveret og installeret parkeringshenvisningtavler, der kan lede trafikken til de ledige pladser rundt omkring i byen. Tavlerne viser antal ledige pladser for udvalgte parkeringsarealer.
LÆS MERE
Vi kender alle frustrationen ved at ankomme til en by som bilist og blive mødt af synet af  parkeringspladser fyldt til bristepunktet – en frustration, der sjældent bliver mindre af, at man er tidspresset og ikke kender området.  I et forsøg på at afhjælpe denne frustration, leverer og installerer ATKI intelligente P-vejvisningsløsninger, der vha. grafiske tavler viser vej til de ledige parkeringspladser. 

Med den rette planlægning og strategiske placering af tavlerne er de nytilkomne bilister adviseret allerede inden de når bymidten, hvilket fjerner en betragtelig del af den parkeringssøgende trafik til glæde for ikke bare bilisterne selv, men også de øvrige trafikanter samt byens beboere. 

Derudover er det ikke kun vejnettet og frustrationstærsklen, der aflastes; reduktionen af den parkeringssøgende trafik har selvfølgelig også en positiv indvirkning på CO2-udledning og miljø.

ATKI kan stå for levering og installation af de adviserende tavler, men  også  for opsætning  af det bagvedliggende informations- og overvågningssystem. Endelig kan vi varetage den løbende vedligeholdelsesopgave på det overordnede system.

Opnå fordele som:

  • Reduktion af trafik i bymidte - kortere rejsetider
  • Mindre frustration for de parkeringssøgende
  • Optimeret udnyttelsn af dyre etablerede parkeringsarealer
  • Miljøvenligløsning, der reducerer CO2-udledning
Læs mere om vores konkrete tekniske løsninger til P-vejvisning under Single Space Detection (SSD) og Tællesystemer & Skiltning.
Thomas Holm
Thomas har mange års erfaring med parkeringsløsninger. Det er uden tvivl ham, I skal have fat i – hvis I søger viden om tidens parkeringsløsninger

KONSULENT

Parkering
+45 51 78 80 40
SEND E-MAIL

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram