Fodgængertryk

Berøringsfri og fremtidssikker

Et nyt begreb har ramt verden, nemlig smitte med Covid-19 (eller for den sags skyld andre ukendte sygdomme – i fremtiden).

Brugen af knapper til fodgængere eller andre detektorer, som kræver berøring, bør genovervejes i forhold til alternative løsninger, således at smitterisikoer reduceres. Heldigvis findes der løsninger til at mindske denne risiko.

Dog er det vigtigt, at have for øje, hvilken teknologi der anvendes, således at der ikke skabes unødige forsinkelser og ineffektive trafikafbrydelser, når fodgængere ikke er til stede, eller anden fejlagtig detektering.


Udfordringen ved berøringsfri aktivering

Typisk anvendes den fysiske trykknap til at få trafiklyset til at skifte. For ekstra sikkerhed, for alle type fodgængere, kombineres det grønne lys mange gange med en hørbar indikation for blinde eller svagtseende. Lyden indikerer, at det er sikkert at krydse en vej.

Ved indførelsen af berøringsfrie detektering er det selvfølgelig vigtigt, at de visuelle og hørbare signaler forbliver. Ved valg af berøringsfri detektering er det vigtig at vælge en detektering, som sikre at fodgængere som bevæger sig væk, på tværs eller forbi overgangen ikke giver anledning til en ’falsk’ detektering. Dermed undgås det, at trafikstrømmen afbrydes uhensigtsmæssigt og skaber ’farlige’ bilkø.

ATKI berøringsfri fodgængerkontakt

Detektering med termisk billedsensor

Termiske billedsensorer kan levere gode resultater til at 'trigge' et dynamisk trafiksignalsystem, uanset ugunstigt vejr og / eller dårlige lysforhold. FLIR TrafiOne er en omkostningseffektiv detektionssensor, der bruger termisk billeddannelse til at detektere både tilstedeværelse og belægning af fodgængere ved et kryds.

Løsningen er berøringsfri, og trafikingeniører kan bruge den til at forbedre trafikflowet, beskytte sårbare trafikanter, samtidig med at en eventuel smittefare reduceres.
TrafiOne er yderst konfigurerbar, og er målrettet detektering af fodgængere og cyklister. Det gør den særligt egnet til det ’berøringsfrie fodgængerfelt’.

I forhold til andre detekteringmetoder (video, radar mm) udmærker TrafiOne sig ved at :

- kunne opsættes til at detektere gående fra forskellige retninger og/eller udelukke dem, hvis de for eksempel bevæger sig væk fra området igen.
- kunne fastholde stillestående personer over længere tid.
- virke uanset vejrtype (regn, sne mm) eller varierende lysforhold.

Hvad med GDPR?

Da termiske billedsensorer er afhængige af kropsvarme til
detektering, er der en naturlig visuel anonymitet. Dataindsamling er også krypteret med 2048-bit kryptering, således at data er beskyttet for uvedkommende.
Naturligvis skal hver kommunen overveje deres individuelle politik og strategi, for at imødekomme enhver ny teknologi-implementering.


Anvendes video-streaming, og lagres denne, er det et godt udgangspunkt at rådføre sig med gældende lovgivning på området:
Datatilsynet.dk - Overvågning

Korrekt skiltning, opbevaring af data samt eventuelle databehandler aftaler mm er forhold som skal afklares inden at en sådan løsning tages i brug.

Berøringsfri for blinde og svagsynede

Hvordan kan blinde og svagsynede sikkert krydse et fodgængerfelt uden berøring med retningspile og tryk på knapper ?
For at undgå berøring fra blinde og svagsynede kræver det et opgør med det klassiske lydfyr med retnings-pil. Retningspilen guide den blinde eller svagtseende via berøring af lydfyret.
Der er retningslinjer fra Dansk blindesamfund, samt vejregler fra Vejdirektoratet med henblik på at skabe et tilgængeligt og sikkert fodgængerfelt.

Vejledning
Dansk blindesamfund har vejledningen om tilgængelighed (TIBS)

Vejregler
Vejdirektoratet har udarbejdet en vejregel om tilgængelighed på færdselsarealer.

 Vejreglen er vejledende og ikke bindende.

I forbindelse med Barcelonas tilgængelighedsplan blev akustiske enheder udviklet med henblik på sikker og effektiv overgang for blinde og svagtseende. Denne løsning, som er baseret på at indbygge lyden i signallanternerne har vist sig at være rigtig god, samtidig med at den kan adressere ovenstående udfordring. Standarden DIN 32981 opstiller klare regler for hvorledes “orientering og gå signaler skal fungere, for at virke optimalt for blinde og svagsynede.
Søren Jensen
Søren er ekspert på sit område, og der er ikke mange ting han ikke ved om signalanlæg. Han har erhvervet flere årtiers erfaring og er præcis den person, som du gerne vil i dialog med, hvis du har spørgsmål.

ANSVARLIG

Signalanlæg
+45 31 18 10 32
SEND E-MAIL

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram