Kryds-/videotælling

Videobaseret trafiktælling

  • Klassificerer køretøjer, cyklister og fodgængere
  • Oplagt ved vejkryds, rundkørsler eller indkørsler
  • Kan registrere specielle emner som ladcykler, traktorer og venstresvingende cyklister
  • Få standardkøretøjer samt cykler indlæst i Mastra
  • Flowdiagram for spidsbelastningstimen

Om videotælling

Hvad er videotælling?

Detektér trafikken i det tidsrum, der er interessant og få et retvisende billede af trafikanternes adfærd, herunder kendskab til, hvilke typer af køretøjer, der færdes, hvor mange og hvornår de passerer stedet.

Vi håndterer alle typer og størrelser af kryds samt rundkørsler på time-, dags- eller ugebasis. Som standard klassificeres køretøjer med udvidet mulighed for fodgængere og cykler som tilvalg. Derudover er det ligeledes muligt at registrere andre typer trafikanter som f.eks. ladcykler, venstresvingende cyklister, traktorer og modulvogntog mv. Tællingen har op til 99% træfsikkerhed i alle retninger.

Hvad kan registreres/klassificeres?

Standard: Motorkøretøjer
Udvidet: Motorkøretøjer, cyklister, fodgængere, ladcykler, venstresvingende cyklister, traktorer, modulvogntogn mv.

Hvad består løsningen af?

Kameraløsningen består af kamera, teleskop-mast og dataindsamlingsenhed (vist til venstre). Løsningen kan opsættes på få minutter og fjernes igen lige så hurtigt, når den ønskede datamængde er indsamlet. Masten kan justeres i højden efter behov (op til 6 meter).

Hvor kan tællingen udføres?

Alle steder. Kryds, lyssignaler, rundkørsler, stier, parkeringspladser mv. 
Prisen afhænger af antal kameraer, antal timer samt hvilken klassifikation, der ønskes.

Specialtælling

Er der en formodning om en trafiksituation, som ønskes nærmere undersøgt – så er det denne løsning, der skal til. Eks. hvor mange -vendinger i et bestemt kryds, hvorfra/hvortil? Hvor mange benytter en bestemt indkørsel? Farlige parkeringssituationer ved institutioner? Lav en før- og eftertælling, eller lav en køreregistrering med afviklingstid og kølængde.

Behandling af data

Levering af data sker typisk 5-7 arbejdsdage efter tællingen. Resultatet af data kan leveres som datafil eller PDF-rapport – herunder opgjort i tidsintervallerne 5 min. / 15 min. / 30 min. Data kan ligeledes indlæses i Mastra
Med et flowdiagram, får du det hurtige overblik over, hvor mange, der drejer til henholdsvis højre og venstre i spidsbelastningstimen. Du kan også se antallet af U-vendinger.

Kunstig intelligens

Ved hjælp af kunstig intelligens kan trafikdata trækkes ud af videooptagelser og bruges til at skabe en digital kopi af den trafikale færden på veje og i kryds og rundkørsler. Herefter kan trafikanternes adfærd analyseres i dybden ud fra deres klassificering (personbil, bus, cyklist osv.) og med visuelle kurslinjer, der angiver deres respektive placering over tid – og dermed også deres hastighed.
Vi overholder alle gældende GDPR-regler.
Videokvaliteten muliggør ikke persongenkendelse eller nummer- pladeregistrering, så der er ikke nogen personfølsomme data involveret.
Anders Harnæs
Anders har mange års erfaring med rådgivning af trafiktællinger.

KONSULENT

Trafikregistrering
+45 93 40 76 90
SEND E-MAIL

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram