Midlertidige tællinger

Trafiktælling / snittælling

Trafiktællingerne tilbyder vi som slangetællinger, radar og med video. Data inddeles i klassifikationer og med hastighedbestemmelser af det enkelte køretøj. Få udført tællingen over 1 uge, flere dage eller blot en enkel dag med video.

Opnå fordele som:

 • Præcis klassificering
 • Statistik over hastighed
 • Lav pris
 • Detektering af cykler i blandet trafik
 • Få indlæst direkte i Mastra

TOPO-boks og -kantpæl

TOPO-konceptet er udviklet til at registrere trafikken på en vej med 2 vognbaner i hver sin retning på en effektiv og fleksibel måde. TOPO-boksen er egnet til både midlertidige og permanente målinger.

Udstyret kan leveres som en TOPO-boks, der monteres mildertidigt eller permanent på en mast, eller i en tro kopi af en dansk kantpæl. Endelig er der muligheden for at indbygge systemet i en mast, f.eks. en solcellemast.

Opnå fordele som:

 • Diskret – bilisterne ændrer ikke adfærd
 • Hurtig og sikker montering/afmontering væk fra vejen
 • Kan flyttes til nyt sted uden omprogrammering
 • “Rå data” tilgængelig efter 1 dag (sendes hvert døgn)
 • GPS/UTM koordinater til brug direkte i fartviser.dk
 • Kan anvendes året rundt – også i sne og slud

GPS tracking - FLOW

Det er også muligt at benytte Flow som en midlertig tælling. Det er med den seneste teknologiske udvikling blevet praktisk muligt, at anvende rejsetider fra anonyme GPS data i det daglige arbejde med trafikstatistik og regulering af trafik. Flow platformen er udviklet med trafikstatistik og regulering som direkte formål.

Læs den fulde beskrivelse af systemet GPS tracking - Flow

Opnå fordele som:

 • Parkeringshenvisning
 • Omdirigér trafikken til et bedre trafikflow via variable vejtavler
 • Rejsetidsinformation
 • Køtider
 • Optimering af signalanlæg
 • Ingen fysisk installation
 • Benyt til statistiske formål

Bluetooth-måling

Med bluetooth er det muligt at registere de rejsende via deres bluetooth enheder. En unik trafiksensor, der benytter det trådkøse Bluetooth signal i bl.a. navigationssystemer, headsets og mobiltelefoner, til at levere præcise og pålidelige trafikinformationer. Få tegnet et billede af de forskellige trafikanters rejsetider samt få skitseret deres rute via trafikflow.

Afhængig af effekten i bluetooth-sub-systemet kan aktiverede enheder kommunikere med andre Bluetooth-enheder over alt fra 1 meter til omkring 100 meter. Enheder som anvender Bluetooth-protokollen bruger en elektronisk identifikation, en såkaldt MAC-adresse. MAC-adressen fungerer som et elektronisk kaldenavn, således at elektroniske enheder kan holde styr på, hvem der er hvem i løbet af datakommunikationen. Det er disse MAC-adresser, der bruges som grundlag for at få trafikinformation.
Bluetooth kan anvendes til registrering af fodgængere, cyklister og køretøjer.

Så hurtigt og ukritisk at sætte op, at systemet er det perfekte valg til både midlertidige og permanente målinger.

Opnå fordele som:
 • Simpelt og nemt
 • Billig installation
 • Trafikflow diagram
 • Rejsetidsmåling
 • Køvarsling / kømåling
 • Få grafer og rapporter i pdf filer
 • Google maps integrationn
 • Følg registreringerne via online portal
 • Måler flere vejbaner
 • Måler flere trafikretninger samtidig

Cykel- & personregistrering

Oplev en person- og cykelregistrering med 95 % nøjagtighed. Oplev en enhed, der kan integreres i de omkring liggende omgivelser. Og oplev let tilgængelig data på online webportal – hvor grafer kan hentes efter eget ønske. Få en ren personregistrering eller kombiner den med en cykelregistrering. ATKI tilbyder dette som både køb og leje. Der er ingen begræsninger - løsnigen kan kombineres præsic efter ønske og behov.

Opnå fordele som:

 • 95% nøjagtighed
 • 10 års batterilevetid
 • Online data på webportal
 • Ingen vedligeholdelse
 • Opsætning hvor som helst
 • Integrér enheden i naturens omgivelser
Anders Harnæs
Anders har mange års erfaring med rådgivning af trafiktællinger.

KONSULENT

Trafikregistrering
+45 93 40 76 90
SEND E-MAIL

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram