Løsninger til trafikregulering

Mobil fartviser

Med en mobil fartviser kan du opnå en større trafiksikkerhed på de befærdede veje eller i byens indre gader. En flyt bar fartviser, som I kan placere hvor som helst. En mobil løsning på trailer, der er nem at opstille og nedtagning tager få minutter. Trailen er så smal at den kan finde plads selv i det nære bymiljø. Lej en mobile fartviser. Lej den i præsic den periode du ønsker - alt fra 1 uge til 2 år.

Følg den mobile fartviser på fartviser.dk. Herfra kan du hente data fra fartviseren. Du kan tænde/slukke, ændre minimums hastigheden og du kan se dens nøjagtige placering.

Opnå fordele som:

 • Hastighedsnedsættende effekt
 • Øget trafiksikkerhed
 • Opstilling ved skoler
 • Veje med dagsinstituationer
 • Vejarbejde
 • Følg den på fartviser.dk

Anvendelsesområder:

 • Borgerhenvendelser
 • Trafiktællinger
 • Hastighedsmålinger
 • Skoleveje
 • Veje med dagsinstitutioner
 • Hurtig sænkning af hastighed ved bygrænser
 • Forvarsling af politiets fotofælder
 • Vejarbejde
Du har også mulighed for at skræddersy din fartviser. Her ses en fartviser med henholdsvis 'knob' (til både) og 'procent'.

Stationær fartviser

Konfrontér bilisterne med deres egen hastighed og fortæl dem om de kører for hurtigt. Få bilisten til at lette foden fra speederen og få bilisten til at overholde hastighedsgrænsen. Med en fartviser fra ATKI kan der nu opnås en endnu større trafiksikkerhed på de befærdede veje og i byens indre gader.

Den stationære fartviser kan fås på spoler eller med radar og den kan forsynes med en 230 V strøm forsyning eller med solceller.

Den spolebaserert fartviser er relevant på strækninger med stor trafikmængde og hvor der er tendens til overskridelse af hastigheden. Installationen består typisk af 2 spoler, der nedfræses før fartviseren. Disse data leveres til fartviseren, som viser hastigheden for bilisten. Deruober er fartviseren udstyret med den fornødne teknologi for at kunne kommunikere med din PC over internettet.

Den radarbaseret fartviser kræver ingen nedfræsning i asfalten, denne fartviser er udstyret med en radar i displayet som aflæser bilistens fart. Denne fartviser er ligeledes i stand til at levere data til din PC.

Fartviseren findes nu også i en simpel version uden datalagring. Som option kan fartviseren leveres med 'black magic' front eller skiltefolie
med eller uden flash.

Byport med fartviser

ATKI / Milewide Byport

Byport med integreret LED og radarteknologi

Klik her for at se videooptagelse.

Opnå fordele som:

 • Blinker i mastens spor ved for høj fart ind i byen
 • Synligt for byens borgere og trafikanter
 • Skaber opmærksomhed og mere tryghed
 • Fartdæmpende virkning - fokus på trafiksikkerhed
 • Kan tilpasses ønsker om farve og design
 • Option: Barometervisning for den gennemsnitlige fartoverholdelse

Hastighedsregulering - C55

ATKI leverer moderne kvalitets C55 tavler, der er gennemtestet i praksis, til effektiv hastighedsnedsættelse i land og by, ved f.eks. skoler og andre institutioner.

'Standard' eller 'kombi' version
Vi tilbyder C55 tavler i en standard- og en kombineret C55 og fartviser udgave, hvor man smart opnår fordelene ved disse to tavletyper i én og samme enhed. Kombiversionen har som standard indbygget hastighedsradar, og automatisk planlagt skift mellem de tre tilstande (Slukket, C55, 'Din Fart' Fartviser)

Opnå fordele som:

 • CE mærket og EN12966 godkendt
 • LED bestykning
 • Rød og Hvid (RW)
 • Nem opsætning af trafikstyring og overvågning via ATKI 'fartviser.dk' portal
 • Nem opsætning af skedulerede tænd-sluk og ferieperioder
 • Kombinationsversion med fartviser funktionalitet
 • Mulighed for indbygget radar til hastighedsdatalagring
 • Understøttelse af 'Fartviser.dk' og data til 'Mastra')
 • Servicevenlig konstruktion
 • Klimastyring (automatisk)
 • UPS (option)
 • Logisk tænd/sluk, Ethernet, GPRS, og RS485/RS422 interfaces

Variabel hastighedstavle (C55) ved skolen

 • Nedsætter periodisk hastigheden på en strækning vha. tidsstyring
 • Indstilles via. internettet, og kan leverers som stationær eller mobil løsning

VMS tavler

Vi kan leverer alle tænkelige typer VMS tavler - om du ønsker displayet viser en elefant, en snegl eller en smiley. Vi har standard VMS tavler - og vi skræddersyr også meget gerne en VMS løsning efter behov. En VMS tavle kaldes også for en Variable tavle. Den kan leveres som en stationær løsning eller på en trailer til brug f.eks. i forbindelse med mindre kampagner. 

Hvad kan en VMS tavle vise?

 • Motorvejstavler - som ved f.eks. M13 med visning af 'Kørsel i nødspor'
 • Informationstavler - for angivelse af eks. rejsetider, festival informationer mm.
 • Byportaler - med præsentation af eks. byens våben, byfester, vejrsituation o.l.
 • Kombinationstavler - kombinér eks. en fartviser og/eller C55 eller en skolevarslingstavle A22
 • Fartviser med 'belønnende' Smiley, elefant der løfter snablen eller en snegl fordi du overholder hastigheden
 • Egentlig er det kun fantasien, der sætter grænser.

Opnå fordele som:
 • CE mærket og EN12966 godkendt
 • LED bestykning - fra enkeltfarvet til fuld multicolor(RGB) versioner
 • Fuld kompabilitet med Vejdirektoratets kommunikationsstandard (SignXML-Da protocol)
 • RS485 og Ethernet porte
 • Enkel integration til et hav af sensorer
 • Fuld matrix- eller speciel LED konstellation
 • Integreret webserver for konfiguration og overvågning
 • Understøttelse af 'Fartviser.dk' og data til 'Mastra'
 • Servicevenlig konstruktion
 • Klimastyring(automatisk)
 • UPS (option)
 • Ethernet, GPRS, og RS485/RS422 interfaces
 • Logning - drift og hændelser
Rammekontrakten på VMS tavler til Vejdirektoratet
Vi har bl.a. på grund af vores markedsledende løsninger inden for VMS, vundet rammekontrakten med Vejdirektoratet levering af VMS tavler til idriftsættelse på bl.a. udvalgte motorvejsstrækninger.

Trafiksignaler og cyklister

Cykeldetektering og samspil med trafiksignaler.
Få trafiksignaler til at spille sammen med cykeltrafikken. Gennem spoledetektion og direkte kommunikation med trafiksignaler kan cyklisternes færdsel prioriteres!

Cyklister spiller en stadig større rolle i Danmarks infrastruktur. Sundhed, klima, og økonomi er synlige gevinster ved cyklisme, og der er derfor al mulig grund til at øge trygheden, sikkerheden, komforten og fremkommeligheden for cyklisterne på det danske sti og vejnet. Tryghedsfornemmelsen i forbindelse med at cykle er generelt steget i de fleste større danske byer, og tilfredsheden blandt cyklisterne er høj. Det kan dog stadig blive bedre blandt andet gennem komfort og fremkommelighed. Der er masser af eksempler på at cyklister må vente” lang” tid på grønt, og i en travl hverdag giver det utålmodig, og måske lyst til at køre overfor rødt næste gang. 

En af mulighederne er prioritering af cyklister i trafiksignaler. Spoledetektering er en velkendt og gennemprøvet registrering af cykler og fungerer udmærket som teknologi ved tælling og cykelbarometre. På samme måde kan spoledetekteringen anvendes som registreringsteknologi til at formidle information til trafiksignalerne. Teknologien er løbende blevet opdateret og spoler kan nu installeres på vejen, hvor bilerne også befinder sig. Her er det stadig kun cyklisterne, der registreres og selvfølgelig også på separat cykelsti. Cykelspoler kan installeres på vejen eller separat cykelsti. Trafiksignalcontrolleren håndterer informationen og omdanner den til en bestemt handling (grønt lys for cyklister) i forhold til trafiksignalet. Alt i alt en nem og effektiv installation.

Når du som cyklist nærmer dig et kryds, registreres det, at du er på vej mod krydset, og så giver trafiksignalet dig prioritet i signalet. På den møde bliver der mindre rødt og mere grønt. Det vil sige, at hvis der er rødt, skifter den hurtigst muligt om til grønt. Og hvis der er grønt, forsøger lyskrydset at forlænge den tid, det er grønt for dig som cyklist, så du kommer med over krydset. En sidegevinst kan være reduktion af cyklister, der bevidst kører overfor rødt lys.
Anders Harnæs
Anders har mange års erfaring med rådgivning af trafiktællinger.

KONSULENT

Trafikregistrering
+45 93 40 76 90
SEND E-MAIL

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram