TOPO-boks og -kantpæl

TOPO-teknologien

  • Diskret – bilisterne ændrer ikke adfærd
  • Hurtig og sikker montering/afmontering væk fra vejen
  • Kan flyttes til nyt sted uden omprogrammering
  • “Rå data” tilgængelig efter 1 dag (sendes hvert døgn)
  • GPS/UTM koordinater til brug direkte i fartviser.dk
  • Kan anvendes året rundt – også i sne og slud
DATA SENDES AUTOMATISK TIL MASTRA VIA FARTVISER.DK

TOPO som boks

Hvad er TOPO?

TOPO-konceptet er udviklet til at registrere trafikken på en vej med 2 vognbaner i hver sin retning på en effektiv og fleksibel måde. TOPO-boksen er egnet til både midlertidige og permanente målinger.

Udstyret kan leveres som en TOPO-boks, der monteres mildertidigt eller permanent på en mast, eller i en tro kopi af en dansk kantpæl. Endelig er der muligheden for at indbygge systemet i en mast, f.eks. en solcellemast.

Hvad kan klassificeres?

Klassifikationen hedder  VD11  (mulighed for omstilling til VD14) og består af køretøjer inddelt i 11 forskellige kategorier. Brug de nummerede faneblade til at se kategorierne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kategori 1
Scooter, motorcykel
Kategori 2 - Personbil
Kategori 3 - Personbil m. påhæng
Kategori  4 - Varevogn > 5,2m 
Kategori  5
Varevogn m. påhæng
Kategori  6
 Bus
Kategori  7 - Lastbil, sættevognstrækker
Kategori  8 - Lastbil m. påhæng
Kategori  9 - Sættevognstog
Kategori   10
Øvrige køretøjer, fx traktor, gummiged, mejetærsker
Kategori  11 - Modulvogntog
Kategori  12 - By- og turistbusser
Kategori  13 - Modulvogntog med 7 aksler eller mere.

Hvordan fungerer TOPO?

Teknologien kombinerer en radar, der måler hastighed, retning og tidspunkt for køretøj med en akustisk måling (via mikrofon), der lytter til køretøjets aksler og klassificerer køretøjet i VD11 (personbil, lastbil, stor bus osv.)
TOPO-enheden kontrolleres ved opsætning med en (telefon app / android / iOS). Stedkode sættes automatisk ud fra enhedens placering via Fartviser.dk, der angiver placeringen med GPS/UTM koordinater.

Data sendes automatisk til Mastra via fartviser.dk

TOPO kan fastmonteres og tilkobles solcelle, så batterierne oplades i soltimerne. Kan også tilsluttes 230 V gadebelysning.

"TOPO UNDERCOVER"

TOPO som kantpæl

SE CASE:

35 KANTPÆLE TIL VEJDIREKTORATET

ATKI har leveret 35 kantpæle til Vejdirektoratet. Men det er ikke en almindelig kantpæl som Vejdirektoratet har fået installeret. Det er en trafikregistrering. Det er bare ikke til at se med det blotte øje. En trafikregistrering som bilisten ikke kan se, det vil sige, at han ændrer ikke sit kørselsadfærd.
LÆS MERE

Endnu mindre iøjnefaldende

TOPO fås nu  som en tro kopi af en dansk kantpæl – oplagt til diskret trafikregistrering uden for byområder.
TOPO-boks:
7+ dage
TOPO-kantpæl:
14+ dage
Installér nemt og hurtigt TOPO -systemer til trafikdatabehandling. Derefter kan du spore investeringen og konfigurationen af ​​systemet direkte på webstedet via TOPO.app. Batteriadvarslen på TOPO.app'en kan også aktiveres og deaktiveres.
Anders Harnæs
Anders har mange års erfaring med rådgivning af trafiktællinger.

KONSULENT

Trafikregistrering
+45 93 40 76 90
SEND E-MAIL

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram