værdier

Vores 5 kerneværdier

ATKI skal være et godt sted at være, både som kunde og som medarbejder. Derfor har vi i fællesskab nedskrevet ovenstående 5 værdier, som vi alle sammen mener er vigtige for vores arbejdsplads.

Ansvarlighed

Ansvarlighed i ATKI er tæt forbundet med begrebet ”frihed under ansvar”. Nej tak til Taylorisme og idéerne om scientific management, hvor den enkelte medarbejder måles, vejes og overvåges minutiøst for at vride den sidste dråbe præstation ud af vedkommende. Vi tror på, at mennesker trives og performer bedst, når de tildeles en vis portion egenrådighed. Kort sagt: "Slip den enkelte medarbejder fri".

Respekt

Aretha Franklins velkendte mantra er også en hjørnesten i ATKI's værdisæt. Respekt handler i korte træk om at værdsætte og acceptere andre mennesker, deres idéer, holdninger og forskelligheder. Respekt og følelsen af at føle sig respekteret er helt afgørende for et sundt arbejdsmiljø, hvor folk trives og motiveres til at yde deres bedste.

Anerkendelse

Anerkendelse indebærer at værdsætte og anerkende andres indsats, præstationer og kvaliteter. Det handler om at huske på (og turde) at give ros og belønning til kollegaer for deres indsats, hjælp og resultater. Vi tror på, at selv små handlinger af påskønnelse kan have stor indvirkning på den overordnede trivsel og følelse af samhørighed.

Kommunikation

Så utrolig meget står og falder med kommunikation — og dårlig kommunikation er utvivlsomt roden til meget... rod. I ATKI opfordrer vi til, at du spørger hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vi er mange specialister i ATKI med ekspertise inden for vidt forskellige områder, og det er derfor helt afgørende, at vi alle støtter om en klar og tydelig informationsdeling afdelingerne i mellem, så vi undgår at ting falder ned "mellem to stole".

Tryghed

Vi skal alle bidrage til at skabe et tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor folk har lyst og mod til at dele informationer, herunder den konstruktive kritik, der er så afgørende for at vi kan forbedre os. 'At føle sig tryg' er fundamentet for den førnævnte gode kommunikation — alternativet er indadvendthed på individplan og silodannelse afdelingerne i mellem.