Søg på produkter, løsninger, mm.

ANPRBenny Nissen

Benny er specialist i ANPR og har de seneste år, stået bag udviklingen af vores ANPR og tilpasningen til markedet.

Kontakt Benny:+45 28 97 79 10ANPR - nummerpladegenkendelse

Vi har flere forskellige løsninger til anvendelse af ANPR, LPR eller ANPG som det kaldes på Dansk. Man fotograferer automatisk nummerpladen, for de forbipasserende køretøjer og kan med et indbygget OCR-system få 'læst' nummerpladen.

Hvor traditionelle trafiktællinger kan vise trafikflow som statistik i antal og type af køretøjer, kan løsninger som ANPR og Bluetooth bruges til at identificere et specifikt trafikflow. Du får et direkte billede af rejsetiden og hvor den enkelte trafikant kommer fra, og hvor han/hun kører hen.

Udstyret fungerer om natten og i dårligt vejr, da der er indbygget et usynligt infrarødt lys. Så længe man selv kan se nummerpladen, kan systemet også se nummerpladen, og faktisk bedre. Der er ofte indbygget video eller kamera i et ANPR kamera, så man ligeledes kan lagre en video eller billed af køretøjet sammen med registreringen.

ANPR kan indgå i flere forskellige løsninger. F.eks parkeringskontrol eller i forbindelse med en stationær tællestation. Vi kan opsætte et ANPR kamera og med vores standard software løsning på fartviser.dk, kan vi tilføje oplysninger på baggrund af nummerpladen, til de data den permanente tællestation opsamler. I forbindelse med flere af vores WIM stationer (akselvægt) har vi monteret ANPR udstyr, som suplerer data.

ANPR udstyr kan håndtere op til 3 vognbaner fra det samme kamera, og der kan ligeledes integeres AI algoritmer, der i selve kamera kan genkende situationer og objekter. F.eks. særtransporter.

På fartviser.dk kan systemet slå nummerpladen op i motorregisteret (DMR) og få oplysninger som en traditionel tællestation ikke kan som mærke, model, farve og årgang på køretøjet. Udover er det også muligt, at få postnummeret på byen, hvorfra køretøjet er hjemmehørende.

Når dette opslag er foretaget sletter vi oplysninger om nummerpladen fra systemet så den enkelte nummerplade kun tildeles et fortløbende nummer (kan stadig genkendes flere steder).

I vores mobile løsning kan vi opsætte kamera midlertidigt på batteriforsyning for alle indfaldsveje og strategiske steder inden i en by for at få et totalt flow for trafikken i byen. Hvor kommer de fra, hvor kører de hen, hvor længe er de om det og hvordan er udviklingen over tid.

Du kan ligeledes se hvor køretøjet er hjemmehørende ud fra postnummer og f.eks lave analyser om økonomisk niveau for de køretøjer der detekteres eller hvor langt og hvilken rute de højst sansynligt har kørt inden de blev registreret første gang.

Vi har en cloudløsning der giver statistik om øjeblikkelig performance for systemet da alle enheder er online. Data kan udtrækkes som Excel regneark som du selv kan arbejde videre med.

Vi har via advokatfirmaet Horten fået efterprøvet vores løsnings overholdelse af GDPR reglerne der sikre anonymitet for den enkelte.

Eksempler på anvendelse:

- Adgangskontrol og betaling ved parkeringshuse
- Trafikregistrering generelt
- O/D (hvor kommer de fra og hvor kører de hen)
- Rejsetid for en rute
- Eftersøgning efter bestemte køretøjer
- Hastighedskontrol
- Busbane kontrol
- Kontrol ved bro og færgeovergange etc.
- Hvor kommer køretøjerne fra og hvad er deres økonomiske niveau
- Optimering af signalanlæg
- Low Emission Zones