Personregistrering

Persontælling ude og inde

Er det godt at investere i persontrafik (gående, løbende, legende, besøgende, handlende etc.)? Et simpelt spørgsmål, der generelt kan være svært at svare på.

ATKI udfører persontællinger både ude og inde, som periodiske eller permanente målinger. Vi anvender forskellige målemetoder tilpasset det specifikke behov. Målinger kan udføres blandt andet med video, infrarød sensor, måtter, trykplader m.m.

Tællingerne kan præsenteres brugervenligt i realtid via webportal, så der er rig mulighed for at få indblik i og overblik over tællingerne, hvorefter de kan formidles videre automatisk som "rå data" eller udførlige visuelle rapporter.

Vælg kategori

"Consumer data will be the biggest differentiator in the next two to three years. Whoever unlocks the reams of data and uses it strategically will win."
- Angela Ahrendts

Bliv klogere på dine besøgende

De fysiske butikker er på visse punkter sakket bagud i forhold til deres cyberspace-brødre, webshops'ne. Enhver webshop-ejer med respekt for sig selv vil insistere på muligheden for at kunne holde øje med, hvor mange, der besøger webshoppen, hvordan de bevæger sig rundt på siden og hvilke produkter, der vækker deres interesse for derigennem løbende at kunne optimere både forretning og kundeoplevelse. 

Hvorfor ikke gøre det samme for din fysiske butik?
 

Med vores kundetællesystemer har du mulighed for at få viden, ikke bare om hvor mange, der befinder sig i din butik på et givent tidspunkt (i realtid), men også hvordan de bevæger sig rundt i butikken (kolde/varme zoner) og hvad de kigger på. Som et seneste skud på stammen, tilbyder vi endda muligheden for at kunne koble fysiske kundebesøg sammen med fysiske køb via kasseapparatet. Vi kan også fortælle dig, hvordan sammensætningen af dine besøgende fordeler sig på f.eks. køn og alder.
Michael Holm
Michael har stor erfaring med personregistrering og kundetælling. Han kender markedet og de nyeste teknologier.

KONSULENT

Personregistrering
+45 31 45 57 65
SEND E-MAIL

Fremtidens trafikløsninger

Vi er opmærksomme på nye tendenser og spejder altid efter nye muligheder for at positionere os på det danske marked og  imødekomme vores kunders ønsker og behov.
Vi arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der sikrer, at vores produkter i videst muligt omfang kan drives af sol- og vindenergi.
CVR-nummer: 27927882
© Copyright 2023 - ATKI A/S - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram