Persontælling i Vejle

Persontælling i Vejle bymidte

persontælling i byen

Vejle Kommune kontaktede ATKI med et behov for automatisk at kunne tælle antallet af personer, der bevæger sig gennem Vejles centrale byrum, nærmere præcist Rådhustorvet samt den tilstødende gågade, Nørregade. Formålet var bl.a. at kunne måle tiltrækningskraften af særlige begivenheder i byrummet og hvordan de påvirker gennemstrømningen, ikke mindst i forbindelse med Tour de France 2022 – hvor Vejle spillede en central rolle som værtsby – men også fremadrettet, når byen inviterer både indbyggere og udefrakommende til sociale og kulturelle events af forskellig art.

ATKI råder over en bred vifte af løsninger til persontælling og belægningsstatistik – baseret på alt fra kameraer og infrarøde sensorer til trykplader og spoler. Til denne opgave valgtes en kameraløsning. To tællekameraer blev installeret på hver fløj af taget på Vejle Rådhus med udsigt til torvet og yderligere ét tællekamera blev placeret i den tilstødende gågade. Kameraerne er forbundet til en central GoodVision dataindsamlingsenhed, der forbinder til løsningens software-del – online dashboardet Video Insights.

Kundeudtalelse

“ATKI har leveret og idriftsat det kamerabaserede tællesystem, der forsyner os med tælledata i realtid fra fem udvalgte steder i kommunen. Data sendes videre til vores egen server og integrerer med vores BI dashboard til live-fremvisning af den aktuelle personbelægning (’headcount’) og trafikale gennemstrømning. Samtidig har vi adgang til de historiske data til f.eks. efterfølgende analyse af besøgstendenser, sammenligning af forskellige perioder osv."

Jette Vindum

Koordinator, Byudvikling & Arkitektur

Vejle Kommune

Software-delen – data visualiseret

online dashboard

Når tællekameraerne er opsat og hardware-delen konfigureret af ATKI’s teknikere, forbindes systemet til  Video Insights. I platformen oprettes en digital kopi (“digital twin”) af den pågældende trafiksituation, og maskinalgoritmen identificerer, tæller og klassificerer automatisk trafikemner (gående, cyklister, biler osv.) med detaljeret og retningsbestemt kortlægning af deres bevægelsesmønstre.

Vejle Kommune ønskede data videresendt til egen server, således at live OD-events går direkte videre til deres egen platform via HTTP POST requests som deres Azure-service modtager.

Med GoodVision Video Insights er det muligt at tilkøbe en dataplan og dermed opbevare tælle- og bevægelsesdata i skyen. Dette gør det nemt at foretage retroaktive trafikanalyser (f.eks gå tilbage til en bestemt dag og tælle cykler på fortorvet eller afdække opholdstid per fodgænger/køretøj i et bestemt område af billedet).

Mulighederne er mange, når først systemet er opsat og data indsamlet.

NB. Billeder gemmes ikke i systemet, kun den anonymiserede data
Tællingen på pladsen foran rådhuset supplementeres af tælling i den tilstødende gågade.

3 yderligere tællesteder i Vejle Kommune

Ud over de to tællelokationer i hjertet af Vejle, oprettede ATKI yderligere 3 tællesteder for Vejle Kommune, hvor fokus var en kombination af person-, cykel- og biltælling:

  1.    Kongernes Jelling (museum) – [biler, personer, cykler]
  2.    Jelling v/ Byens Hus – [personer, cykler]
  3.    Egtved, vejen Aftensang – [biler, personer, cykler]

De fysiske dataenheder

embedded PCs

Dataenhederne (embedded PCs) til udendørs montering leveredes i et vejrbestandigt skab, så tælledata kan leveres – i dette tilfælde via ‘JSON for MQTT’-protokol – til kundens Azure-server 24 timer i døgnet, uanset om udendørstemperaturen siger -25 °C eller +45 °C.

Eventuelle dataafbrydelser rapporteres automatisk til ATKI’s teknikere, der kan diagnosticere problemet via remote access og løse det hurtigt og til mindst muligt gene for kunden.

Data er øjeblikkelig tilgængelig i Video Insights via visuelt intuitive diagrammer og grafer, men den rå data kan også eksporteres til brug i en ekstern BI (business intelligence) platform, f.eks. Microsoft's Power BI.

Lignende referencer

Besøgstælling i Experimentarium

Experimentarium, hele Danmarks science center, havde brug for en persontæller, der kunne tælle antallet af besøgende gennem indgangen til centeret på nøjagtig vis, selv når der er tale om større tætpakkede grupper af f.eks. skolebørn...

Kundetælling i Næstved Storcenter

I forbindelse med COVID19-pandemien valgte Næstved Storcenter at opsætte et varslingssystem baseret på infrarøde persontællere samt 3 storskærme. ATKI har leveret løsningen, der øger tygheden for forretningens kunder, da de ved, hvor mange der er i centeret...