P-vejvisning i Skanderborg

løsningen kort fortalt

Nøgletal:

  • Pladsdetektering og p-vejvisning til 9 parkeringsområder
  • 4 store fuldgrafiske tavler og 18 variable tavler placeret på indfaldsveje til Skanderborg bymidte og ved de enkelte parkeringsområder
  • 3 statiske p-vejvisningsstavler
  • 24 standere
  • Tavler overvåges og fjernstyres via ATKIpark24

P-henvisning gør livet nemmere for byens bilister

dynamisk p-henvisning

I dag er Skanderborg for mange synonym med Smukfest, den populære musikfestival, der tiltrækker op mod 60.000 daglige besøgende fra nær og fjern. Er man imidlertid dansker og har man lidt år på bagen vil en tur gennem den charmerende købstad formentlig også resultere i et gensyn med adskillige barndomslevn – og hvis ikke fra ens egen barndom, så måske ens børns eller børnebørns: Lille VirgilOrla FrøsnapperGummi Tarzan, Hodja fra Pjort og Næsehornet Otto for nu bare at nævne en håndfuld.

På gader og stræder, gavle og skilte, finder man i Skanderborg fantasiskabningerne fra en af kongerigets mest folkekære forfattere, Skanderborg-opvoksede Ole Lund Kirkegaard, der, på trods af sit alt for korte liv, formåede at sætte et markant aftryk på den danske kulturkanon, for ikke at tale om en betragtelig mængde barnesind.

Nu kan Skanderborg imidlertid også bryste sig af noget helt andet:

Et nyt p-vejvisningssystem, der skal gøre det nemmere for såvel byens borgere som musik- og Kirkegaard-pilgrimme samt andet valfartende godtfolk at finde en hensigtsmæssig (og lovlig) afsætningsplads til den firhjulede. Og hvad mere er, de fuldgrafiske tavler er dynamiske, så de kan bruges til andet end blot p-henvisning (skræddersyede budskaber).

Læs mere herunder…

Kundeudtalelse

"Vi har fra dag ét oplevet stor professionalisme fra ATKI’s side. Fra de indledende dialogmøder, gennem projektforløbet i etableringsfasen til den endelige overdragelse, har vi været mødt af god support og stor lydhørighed, for ikke at tale om en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med tilpasning af software (også med ting, der lå ud over den oprindelige kravspecifikation). Henvisningssystemet er nu idriftsat til gavn for Skanderborgs borgere og besøgende, og vi oplever fortsat, at ATKI står til rådighed med kyndig vejledning og dygtige teknikere her i drifts-og vedligeholdsesfasen, hvilket altid er betryggende, når et nyt system skal tages i brug."

Brian Aagaard Nielsen

Civilingeniør

Vej og Trafik, Skanderborg Kommune

Tavler overvåges og fjernstyres via online-portalen ATKIpark24.dk

I ATKIpark24.dk har man mulighed for at overvåge og fjernstyre de forskellige p-vejvisningstavler (VMS) samt detektorer og opnå dybere dataindsigt i forhold til anvendelse, brugsmønstre osv. Det interaktive kort (vist i midten på billedet) giver et intuitivt her-og-nu overbliksbillede, hvor placeringen af de respektive tavler, p-pladser, sensorer mv. tydeligt fremgår. Et klik på en af tavlerne giver en række stamdata samt et live-billede af tavlens nuværende visning. Full-matrix tavlerne giver desuden operatøren mulighed for dynamisk at ændre visningen, så der i stedet for antal ledige p-pladser skiltes med et brugerdefineret budskab.

På det interaktive kort i nederste højre hjørne ses placeringen af de forskellige magnetiske sensorer til singe-space detection (SSD) af de respektive p-pladser. Rød angiver en optaget plads, mens grøn angiver en ledig plads.

Graf-visningen til venstre giver operatøren mulighed for at se belægningen på p-pladserne over tid (også retrospektivt), hvilket åbner op for en dybere dataindsigt, der kan bruges til analyse af brugsmønstre osv.

ATKIpark24.dk er desuden kompatibelt med tablet og andre mobile enheder, så det altid er nemt at tilgå.

Single-space sensorer suppleres af kamera (Gatekeeper)

ind-/ud-detektering via kamera

Hvorom de fleste p-pladser i løsningen detekteres af såkaldte magnetometre, dvs. magnetiske sensorer, der nedstøbes i underlaget og som registrerer magnetiske udsving fra metallet i en parkeret bil, var det i et enkelt tilfælde mere oplagt at bruge en kamerabaseret ind/ud detektion via vores Gatekeeper-løsning.

Det drejede sig nærmere bestemt om parkeringsområdet ved Bloms shoppingcenter, hvor to kameraer detekterer henholdsvis rampen til kælderparkering og rampen til tagparkering. En kameraløsning var her ideel, dels fordi tilkørselsforholdene er begrænsede (dvs. en vej ud og en vej ind) ind- og udkørende biler, dels fordi kameraet, modsat magnetometrene, er en non-destruktiv løsning, der ikke kræver nedstøbning i p-husets underlag.

Nedstøbning i underlaget i et p-hus kan selvsagt give forskellige udfordringer, da underlaget f.eks. kan være armeret, eller der kan være rørtilførsel og andre ting, man helst vil undgå.

Vores AI-baserede Gatekeeper-løsning beror i stedet på en form for “visuelle slanger”, der indtegnes non-destruktivt i softwaren og som dernæst med høj præcision registrerer ind- og udkørsel via et kamera. Derefter kan man meget enkelt beregne belægningen på p-området ud fra hvor mange biler, der er kørt ind på området versus hvor mange biler, der er kørt ud.

Den famøse to-hovedede drage fra Lille Virgil og Orla Frøsnapper er enig i, at livet er for kort til at køre rundt "i blinde" og lede efter en ledig p-plads

Lignende referencer

Nyt p-henvisningssystem i Field's

Shoppingcenteret Field's råder over ca. 3.000 parkeringspladser og havde behov for at kunne detektere samtlige pladser. ATKI har leveret løsningen, der inkluderer p-henvisningssystem med LED-tavler og farvede guide-lamper i loftet...

P-henvisning på Færøerne

Denne løsning vandt prisen for "Årets Innovation" på Færøerne i 2022. Kombinationen af detektion af p-pladser, henvisningtavle samt doseringsanlæg sparer de lokale samt turister i Tjørnuvík en masse tid og frustrationer...

Parkeringshenvisning i ODEON i Odense

ATKI har leveret p-henvisningssystem i et parkeringhus ved ODEON i Odense. Projektet bestod af små 500 pladser, der alle blev udstyret med egne detektorer og visuel indikation af optaget / ikke optaget samt handikap-pladser...