Vi søger en projektleder til vores team i Jylland. Se stillingsopslaget: >>Klik her<<

OCIT-baseret signalanlæg til Vejen Kommune

Regulering af 4-benet kryds

optimal trafikafvikling

På den ene side ligger en Netto-butik og en tankstation, og på den anden side ligger SuperBrugsen. Vestergade/Søndergade-krydset i Brørup var et forlagt 4-benet ureguleret kryds, og trafikmængden havde efterhånden nået et niveau, hvor det gav god mening at signalregulere krydset.

ATKI har haft fornøjelsen af at bistå Vejen Kommune i forbindelse med etablering og levering af signalanlæg til krydset. Signalanlægget er etableret med 4 præference-programmer, hvor der er taget udgangspunkt i den fremtidige trafikale situation. Der er søgt at finde en balance mellem god trafikafvikling for sidevejene og opretholdelsen af den dominerende trafikstrøm på Søndergade.

Anlægget er ikke etableret som rødhvile anlæg, fordi det øger risikoen for ulykker mellem hårde og bløde trafikanter. Med viden om at Brørupskolen ligger i nærheden af krydset, er alle programmer præference-programmer.

OCIT-baseret styremaskine med åben protokol

fremtidssikret løsning

Der er indarbejdet detektering, der tager højde for cyklister ved krydshjørner samt fodgængere. For fodgængere gælder yderligere, at der er etableret en funktion med bundtryk i fodgængertrykket. Dette bundtryk har indbygget vibration, således at blinde og hørehæmmede har mulighed for at mærke grønt/rødt rent taktilt. Ligeledes øges minimum-grøntiden for fodgængere ved aktivering af bundtrykket.

Styremaskinen er OCIT-baseret og er således udstyret med en åben protokol, der kan bruges op imod andre styremaskiner og overvågningsystemer med OCIT-protokol, skulle det blive aktuelt.
Ligeledes kan der foretages omprogrammeringer og ændringer med åbne programmeringsværktøjer, der er kompatible med OCIT.

ATKI takker Vejen Kommune for tilliden og et godt samarbejde i projektet.

Lignende referencer

Berøringsfrit fodgængertryk i mindre by

I Vildbjerg tæt på Herning kan man nu glæde sig over et nyetableret lyskryds, der skal højne sikkerheden for trafikanterne på en vigtig strækning gennem byen. ATKI har udstyret krydset med bl.a. kamera, radar og berøringsfri fodgængertryk...

6 nye OCIT-lyskryds ved Aarhus Havn

Som led i et større havneprojekt som Aarhus Havn netop er startet op på, har ATKI etableret 6 helt nye OCIT-baserede lyskryds på Østhavnsvej. Den nye vej skal på sigt lede 1,3 mio. biler væk fra Aarhus midtby, når de skal til og fra havnen. ..

OCIT signalanlæg i Vejle

Vejle Kommune og Assendrup by fik Danmarks første OCIT-baserede signalanlæg, leveret og idriftsat af ATKI. Vi var selvfølgelig også med, da det nye signalanlæg blev indviet med stor fanfare...